skip to Main Content

MANUS NOTERING

KURSUSBESKRIVELSE

Formålet med dette kursus er at give dig, ved hjælp af øvelser og diskussioner, nogle redskaber til at lave et klart og tydeligt manuskrift, som andre let vil kunne læse og forstå i tilfælde af f.eks sygdom, genopsætninger mv. – og vigtigheden i et tydeligt manus.

På dette kursus uddannes du i at benytte en simpel notatteknik til at skrive tekniske cues og scenegang o.s.v. i manus.

Vi kigger også på sceneinddelingskemaer og køresedler. Du får også lov til at prøve krafter med at afvikle som signalør.

Kurset bygger på den engelske måde at skrive/udlægge et manus på, da det er et godt afprøvet system. Min erfaring er, at de fleste bruger deres egne metoder til at skrive notater i deres manus på, men hvis ingen andre kan tyde dem, er de ikke til megen hjælp, hvis man bliver syg og en anden skal tage over.

Kurset er et jeg har undervist i på Den Danske Scenekunstskole siden 2021.

Berit Wolsted Jones
Berit Wolsted Jones

PRAKTISK INFO

Varighed:
Kurset tager 12 timer i alt og kan tages over 2 dage eller 4, men dagene skal ligge tæt på hinanden.

Sted:
København

Pris:
kr. 6.500,- inkl.  materialer

Back To Top